Kategori: Nyheder

Færdsel på isen

Færdsel på is Særlige regler for færdsel på is i Midt- og Vestsjællands Politis område. I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1. står anført: “Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne […]

Udnævnelse

Bestyrelsen har, på bestyrelsesmødet i aften, udnævnt Thomas Petersen til havnefoged. Thomas er tiltrådt stillingen pr. 1. februar 2021.  Tag godt imod Thomas, i den nye funktion.

Nye broer

Foreløbigt vil vintervejret ikke forsinke leveringen af broer. VI kan dog ikke fjerne den gamle bro, før isen i havnebassinet er smeltet. Det betyder at tidsplanen bliver presset, men forventes stadig at kunne overholdes.

Vinterlukning af vand

Vandet på broer og landpladser bliver lukket for vinteren Tirsdag den 5. januar 2021 På det offentlige toilet står en slangevogn, der kan benyttes til aftapning af vand. Der bliver åbnet igen til foråret. Venlig hilsenHavnekontoret

Ny Bro 1

Bestyrelsen har besluttet bro 1 udskiftes til flydebro, i 2021. Den nye bro 1, vil ikke have samme udseende, som vi kender idag. Der vil ikke være brohoved med bådpladser, hvor indsejling sker fra Øst. I stedet vil der blive etableret et ekstra brofag, med indsejling fra Syd og Nord.

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
32420052