Brug af el i båden.

Alle installationer ombord skal leve op til gældende forskrifter.

Brug aldrig varmeaggregater med åben glødetråd, eks. åben el-radiator eller elektrisk varmeblæser – brug i stedet oliefyldte radiatorer. 
Brug kun godkendt udendørs kabel fra el-stander til båd.

Båd i vand:
Der må kun tilsluttes elektricitet til en båd, som er under opsyn eller hvis der foreligger en særaftale med havnekontoret.

Både med behov for længerevarende eller permanent el, skal benytte el-måler, som udleveres og registreres på havnekontoret, efter gældende takstblad. 

Alle både, der ligger i vandet og er permanent tilsluttet til landstrøm, skal have el-måler på HELE tiden – også ved ophold i båden. El-måleren skal være synlig fra broen, hele tiden.

Vi har fokus på el-forbrug uden el-måler.

Hvis det konstateres at en båd med permanent tilsluttet landstrøm forefindes uden brug af synlig el-måler frakobles el-forbindelsen straks. Hvis der, to på hinanden følgende gange, konstateres tilslutning uden synlig måler vil el-forbindelsen straks blive afbrudt og en ekstra opkrævning på 500kr bliver fremsendt til den registrerede bådejer.

Båd på land:
Det er IKKE tilladt, at forlade både, der står på landpladserne, hvis der er tilsluttet landstrøm.

Hvis der konstateres tilslutning af strøm, uden at bådejeren er ved båden, vil frakobling ske straks ved konstatering.

Hvis der, to på hinanden følgende gange, konstateres el-tilslutning uden at bådejeren er ved båden, frakobles el-forbindelsen straks og en ekstra opkrævning på 500kr bliver fremsendt til den registrerede bådejer.

Senest opdateret d. 29. december 2020

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877