Brug af el i båden

Alle installationer ombord skal leve op til gældende forskrifter.

Brug aldrig varmeaggregater med åben glødetråd, eks. åben el-radiator eller elektrisk varmeblæser – brug i stedet oliefyldte radiatorer. 
Brug kun godkendt udendørs kabel fra el-stander til båd. Kablet skal være  3 x 2,5 mm2 med CEE han- og hunstik.

Båd i vand:
Der må kun tilsluttes elektricitet til en båd, som er under opsyn eller hvis der foreligger en særaftale med havnekontoret.

Både med behov for længerevarende eller permanent el, skal benytte bi-måler, som udleveres og registreres på havnekontoret, efter gældende takstblad. 

Alle både, der ligger i vandet og er permanent tilsluttet til landstrøm, skal have bi-måler på HELE tiden – også ved ophold i båden. Bi-måleren skal være synlig fra broen, hele tiden.

Vi har fokus på el-forbrug uden bi-måler.

Hvis det konstateres at en båd med permanent tilsluttet landstrøm forefindes uden brug af synlig bi-måler frakobles el-forbindelsen straks. Anden gang der konstateres tilslutning uden synlig bi-måler, fremsendes en opkrævning på 600 kr. til den registrerede bådejer.

Båd på land:
Det er IKKE tilladt, at forlade både, der står på landpladserne, hvis der er tilsluttet landstrøm.

Hvis der konstateres tilslutning af strøm, uden at bådejeren er ved båden, vil frakobling ske straks ved konstatering.

Anden gang der konstateres tilslutning, uden at bådejeren er ved båden, fremsendes en opkrævning på 600 kr. til den registrerede bådejer.

For opladning af batterier i vintersæsonen skal ledning være særlig markeret med mærkat fra havnefogeden/havnekontoret. Mærkaten skal være forsynet med angivelse af gyldig dato for brug af el samt underskrift.

Opladning af el-biler:
Opladning af el-biler er ikke tilladt.

Opladning af el-motor i båd:
Både med el-motor skal benytte bi-måler ved opladning af batterier til motoren.

Senest opdateret d. 3. marts 2022