Opsigelse af havneplads

Havnepladsen kan opsiges til enhver tid. Ved opsigelsen afleveres det røde chipkort til bomanlæg samt det originale gældsbrev, du modtog sammen med kontrakten på bådpladsen. Du modtager en kvittering for modtagelsen af gældsbrevet. Hvis det originale gældsbevis ikke kan tilvejebringes, skal du underskrive en tro og love erklæring om at det er bortkommet.

Ved opsigelsen bliver du noteret på ventelisten til tilbagebetaling af opsagte pladser. Du får altså ikke dit indskud retur ved opsigelsen. Tilbagebetaling sker i rækkefølge, dvs. når en ny bådejer indbetaler indskud, udbetaler vi beløbet til den første på ventelisten.

Ved opsigelse i forbindelse med dødsfald udbetales indskuddet til arving/boet, så snart vand- og landplads er ryddet, gældsbevis og adgangskort er afleveret og der kan fremvises en skifteretsattest.

Vær venligst opmærksom på følgende:

  • Opsigelsen er først gældende når vand- og landplads er ryddet, eventuelle øvrige ejendele er fjernet fra marinaens område og det originale gældsbrev er afleveret på havnekontoret.
  • Hvis vand- og landpladsen er helt ryddet og vi modtager gældsbrevet inden 1. august, får du halvdelen af havneafgiften refunderet, der er ingen refusion af klubkontingent.
  • Vil du undgå at blive faktureret for næste års havneafgift og klubkontingent, skal vand- og landplads være helt ryddet og gældsbrevet afleveret på havnekontoret senest den 31. december.
  • Har du et redskabsrum, skal det opsiges samtidig med opsigelse af havnepladsen. Indskuddet for rummet tilbagebetales efter afleveringsforretning. Opsiges rummet inden den 1. august, får du halvdelen af lejeudgiften tilbage.
  • I forbindelse med opsigelse af havneplads skal vi også vide, om du fortsat ønsker medlemskab af Holbæk Tursejlerklub/Holbæk Sejlklub.

Vi skal i forbindelse med din opsigelse bede om registrerings- og kontonummer til din bankkonto.

Har du spørgsmål til ovenstående, så henvend dig på havnekontoret eller kontakt os på
tlf. 5943 8877.