Bestyrelsesreferater for 2024

Referaterne bliver lagt på hjemmesiden, når de er godkendt og signeret af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Der går typisk en måneds tid fra mødets afholdelse til referatet bliver publiceret.

 • Januar
 • Februar
 • Marts
 • April
 • Havneforsamling
 • Maj
 • Juni
 • August
 • September
 • Oktober
 • November