Om Frihavnsordningen.
En række havne, klubber, laug og andre sammenslutninger i hele Danmark samt langs de Tyske, Svenske og Norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne i op til tre døgn uden afgift.

Bemærk: Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre døgn til reduceret havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter fire døgns fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.

 Hvem kan være medlem af ordningen?
Medlemskab af Frihavnsordningen gælder for alle havne, klubber og laug, uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej. For at deltage i ordningen, kræves det at havnens ledelse godkender dette, og at bådpladser stilles disposition for gæstende både. I Danmark er havnepladserne udstyret med røde/grønne skilte for at vise hvilke pladser der er optaget/ledige.

Anvendelse af rød/grøn – fri/optaget skilte på bådpladsen
Når man sejler ud fra sin plads vendes skiltet på grøn eller rød.
Sejler man ud og hjem samme dag, vendes skiltet på rød.
Er man væk fra pladsen mere end samme dag, sættes skiltet på grøn.
Skriv evt. på skiltet med en whiteboard pen: Ledig til fulgt af dato og klokkeslæt.

Hvad koster det at bruge Frihavnsordningen?
Fartøjer, som er med i ordningen, skal føre FH-etiketten, som fornyes hvert år. FH-etiketten skal placeres på et for havnemyndigheden let synligt sted. Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende kunne forevises den stedlige havnemyndighed.

Hvornår kan man bruger Frihavnsordningen?
FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke benyttes som “parkeringsordning”. For at undgå misforståelser skal den stedlige havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden afgør i så fald suverænt, om der skal betales havneafgift. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonen til en ejer i en ikke-frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH-etiketten senest ved overdragelsen.