Fondens bestyrelse består af 5-7 medlemmer der udpeges således:
5 medlemmer vælges af havneforsamlingen, blandt personer, der har betalt indskud for en bådplads på havnen og ikke er i skyldig restance.
2 medlemmer udpeges af de øvrige fondsbestyrelsesmedlemmer i forening. Disse to medlemmer må ikke have tilknytning til havneforsamlingen.
Havneforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for en periode på 1 år.

Såfremt der ingen suppleanter er til rådighed, kan bestyrelsen i en periode fungere med 6 eller 5 medlemmer (4+2 eller 3+2).

Fondsbestyrelsen

Steen Hillebrecht

Formand

Steen R. Hillebrecht

51 50 61 11
srh@holbaekmarina.dk

Christina Madsen

Næstformand

Christina Madsen

cm@holbaekmarina.dk

DSC_6346

Uafhængigt medlem

Mogens Saigal ms@holbaekmarina.dk

Svend Hugger Jensen

Medlem

Svend Hugger Jensen

20 34 23 83
shj@holbaekmarina.dk

Jens Hansen

Medlem

Jens Hansen
jh@holbaekmarina.dk

Birgit Mikkelsen

Medlem

Birgit Mikkelsen

20 21 19 08
bm@holbaekmarina.dk

DSC_6338

Uafhængigt medlem

Søren Stavnskær
sss@stavnskaer.dk

Sidst opdateret d. 30. april 2022