Fondens bestyrelse består af 5-7 medlemmer der udpeges således:
5 medlemmer vælges af havneforsamlingen, blandt personer, der har betalt indskud for en bådplads på havnen og ikke er i skyldig restance.
2 medlemmer udpeges af de øvrige fondsbestyrelsesmedlemmer i forening. Disse to medlemmer må ikke have tilknytning til havneforsamlingen.
Havneforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for en periode på 1 år.

Såfremt der ingen suppleanter er til rådighed, kan bestyrelsen i en periode fungere med 6 eller 5 medlemmer (4+2 eller 3+2).

Fondsbestyrelsen

Henrik

Formand

Henrik Larsen

20 69 31 32
hla@holbaekmarina.dk

Uafhængig

"Gitte" Birgitte Blemings


gitte.blemings@gmail.com

Uafhængig

Lars Pio

pio@newstep.dk

Helge

Næstformand

Helge Villekjær Schmidt

20 89 26 24
helge@villekjaer.dk

Peter

Medlem

Peter Sørensen

20 90 18 90
dk_manta@yahoo.dk

person15-512

1. suppleant

Medlem

Michael Jensen

61 33 76 12
mj@mj-consulting.dk

Hans

Medlem

Hans Bloch Jespersen

40 40 60 31
hans.bloch.jespersen@gmail.com

person15-512

2. suppleant

Sidst opdateret d. 30. april 2022

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
59438877 tast 1