Havnekontoret er lukket pga. Corona.

Krankørsel fortsætter som normalt.

Krantider kan aftales pr. tlf. man – fre kl. 8-9 og tirs- fre kl.12-14. 

Opdateret d. 17.11.2021  kl. 15:10

 

Nyansættelse på havnekontoret
Det er med stor glæde, vi kan byde Cecilie velkommen på holdet. 
Cecilie skal beskæftige sig med ekspeditioner, almindeligt kontorarbejde og støtte bogholderiet. 
Cecilie er netop vendt tilbage på arbejdsmarkedet, efter endt barsel. 
Tag rigtig godt imod Cecilie og vis lidt overbærenhed, hvis hun lige skal bruge lidt hjælp, for at kunne hjælpe jer, i starten. 
Formanden.

Havnekontoret ændrer åbningstider: 

Havnekontorets åbningstid fra tirsdag d. 4.10.2021 er:

tirsdag til fredag mellem 12.00 og 14.00.

Havnefogeden træffes mandag til fredag mellem kl. 8.00 og 9.00.

Kære bådejer

Slutningen på sæson 2021 nærmer sig og de fleste både, der skal på land for vinteren, er kommet op.

Husk vi har optagning med traveliftene til og med den 30. november.

Traveliftene kører ikke i frostvejr. Ved forudgående aftale køres der mod merpris i perioden fra 1. december 2021 til ultimo marts 2022.

Lidt vinterinformation:
– Sæt navn/bådplads på master i masteskuret. Vi planlægger en større oprydning i masteskurene til foråret, hvor umærkede master fjernes.
–  Lås din stige fast til stativet, så ubudne gæster ikke kan bruge den til at komme ombord i din eller andres både.
–  Fjern værdigenstande fra båden.
–  Det er ikke tilladt at opsætte telt/overdækning, der står på jorden.
–  Der lukkes for vandet på broerne/landpladserne, når der varsles frost. Slangevogn til vand vil blive sat op på det offentlige toilet.
–  Vi beholder strøm på alle broer hen over vinteren. I tilfælde af forventet højvande vil strømmen evt. blive slukket på de broer, som er i fare i perioden for højvande.
–  Brug af el – se reglerne her https://holbaekmarina.dk/el/ 

Det er ikke tilladt at forlade både, der står på land, hvis der er tilsluttet landstrøm. Både på vand må kun tilsluttes el, hvis de er under opsyn, hvis der foreligger en særaftale med havnekontoret eller hvis man har bi-måler.
–  Der kan gives tilladelse til ladning af batterier, men kun mod forudgående aftale med havnekontoret.
–  Til både på vand anbefales der at have et sæt ekstra vinterfortøjninger samt godt med fendere. Husk at tage højde for høj- og lavvande. Sørg for at fald og sejl er surret godt fast. Tjek vejrudsigten og tilse din båd jævnligt.
–  Moletoiletterne tages ind for vinteren. Der vil stadig være åbent på det offentlige toilet samt med adgangskort på dame- og herretoiletterne.
– Tankanlægget er åbent hele døgnet.
–  Både på vand, der flyttes til en anden plads for vinteren, skal melde den nye plads ind til havnekontoret. Dermed har vi bedre mulighed for at kontakte ejeren, hvis der opstår behov herfor.

Venlig hilsen

Thomas Petersen

Havnefoged

El-måler

Det er tid til afregning af el-forbrug

Alle der har en bi-måler bedes sende en aflæsning/billede af tælleren til kontoret,  inden 31. oktober 2021

Du er også velkommen til at komme forbi havnekontoret med bi-måleren, så vi sammen kan aflæse tælleren.

Bi-målere, der ikke længere benyttes, bedes man venligst aflevere på havnekontoret.

Velkommen til Holbæk Marina, dit førstevalg
TLF: 59 43 88 77
TLF: 59 43 88 77
Ny container
Brug den med omtanke
Meld ind til kontoret
hvis i ser mig
Arbejdshold indkaldes
igen til efteråret
bad1

Badning

Desværre oplever vi problemer med badende inde i havnebassinet.

Dette er strengt forbudt og kan medføre bortvisning fra området.

Det er bådejers ansvar at sikre der ikke bades fra bådene.

 

SK_HLBKM1_2

Om Holbæk Marina

Holbæk Marina ligger i bunden af Isefjorden og er en selvejende institution med plads til 704 både.  

Havnekontoret

                  Havnekontoret,               er omdrejningspunkt for den daglige drift, og  yder service til alle marinaens brugere.             

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877