Praktisk Information om forårsklargøring i Holbæk Marina:                                                                                                                                                  Vand: på land- og vandpladserne bliver ikke åbnet, før der ikke er risiko for frost mere.                                                                                              Afrensning af bundmaling: Der er kommet nye regler vedr. afrensning af bundmaling. Se reglerne under fanen “Bådejer” og “Regler for afrensning af bundmaling”                                                                                                                                                                                                                        Kontoret: åbner for ekspedition igen d. 9. marts 2021. Se flere oplysninger under fanen “Havnekontor” Der er stadig vise Corona-restrektioner, som skal overholdes. Restriktionerne er skiltet ved indgangen til kontoret.                                                                                                    HUSK: at få opdateret det røde adgangskort, inden det udløber 31. marts.                                                                                                                      Søsætning i 2021: se mere om dette under fanen “Bådejer” og “Søsætning under Covid-19” 

Holbæk Marina, dit førstevalg
tlf: 59438877
Husk at få kortet opdateret på kontoret
Havnekontoret er

Nu er de nye flydebroer på plads og alle pæle er rammet.                                                                                                        Arbejdet med etablering af el- og vandstandere på de nye broer, påbegyndes i uge 10. 

d.2.3.21.2

Bådpladser udlejes

Holbæk Marina, tilbyder  leje af plads i vand og plads på land. Kontakt  havnekontoret.

SK_HLBKM1_2

Om Holbæk Marina

Holbæk Marina ligger i bunden af Isefjorden og er en selvejende institution med plads til 704 både.  

Havnekontoret

                  Havnekontoret,               er omdrejningspunkt for den daglige drift, og  yder service til alle marinaens brugere.             

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877