Holbæk Marina, dit lokale førstevalg
Holbæk Marina, landpladser
Holbæk Marina, vandpladser
Holbæk Marina, vandpladser d. 11.02.2021
Holbæk Marina, indsejling d.11.02.2021
Holbæk Marina, servicekaj d.13.02.2021
Holbæk Marina, bro 1 d.13.02.2021
Holbæk Marina, hygge
Holbæk Marina, roligt sejlvejr
Holbæk Marina, sejlerinstruktører
Holbæk Marina, juniorsejlere
Holbæk Marina, sejlerskole

Video optaget af tidligere bestyrelsesformand Jens-Erik Nielsen 

Bær over med vi fylder lidt i havnen, i øjeblikket, og respekter det er et arbejdsområde, lad derfor være med at komme for tæt på maskinerne. Nedrivningsarbejderne vedr. bro 1, opstarter igen. Lad være med at køre ind på område ved dokke og servicekajen, vi kommer til at fylde rigtig meget og støje i den kommende 14dags periode.  Broelementerne til de nye flydebroer ankommer mandag d. 1.03.2021.

Bro1

Bådpladser udlejes

Holbæk Marina, tilbyder  leje af plads i vand og plads på land. Kontakt  havnekontoret.

Om Holbæk Marina

Holbæk Marina ligger i bunden af Isefjorden og er en selvejende institution med plads til 658 både.  

Havnekontoret

                  Havnekontoret,               er omdrejningspunkt for den daglige drift, og  yder service til alle marinaens brugere.             

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877