Praktisk Information om forårsklargøring i Holbæk Marina:                                                                                                                                                  Vand: på land- og vandpladserne bliver ikke åbnet, før der ikke er risiko for frost mere.                                                                                              Afrensning af bundmaling: Der er kommet nye regler vedr. afrensning af bundmaling. Se reglerne under fanen “Bådejer” og “Regler for afrensning af bundmaling”                                                                                                                                                                                                                        Kontoret: åbner for ekspedition igen d. 9. marts 2021. Se flere oplysninger under fanen “Havnekontor” Der er stadig vise Corona-restrektioner, som skal overholdes. Restriktionerne er skiltet ved indgangen til kontoret.                                                                                    Søsætning i 2021: se mere om dette under fanen “Bådejer” og “Søsætning under Covid-19” 

Video optaget af tidligere bestyrelsesformand Jens-Erik Nielsen 

Nu er de nye flydebroer ved at være på plads og de sidste nye pæle rammes i dag. Der er foretaget oprensning af bunden således vanddybden i indsejlingen til servicekaj igen er i overensstemmelse med søkortet.                      El- og vand etableres på de nye broer, i den kommende måned.                   

Bro1

Bådpladser udlejes

Holbæk Marina, tilbyder  leje af plads i vand og plads på land. Kontakt  havnekontoret.

Om Holbæk Marina

Holbæk Marina ligger i bunden af Isefjorden og er en selvejende institution med plads til 658 både.  

Havnekontoret

                  Havnekontoret,               er omdrejningspunkt for den daglige drift, og  yder service til alle marinaens brugere.             

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877