Indskydernes chipkort

Indskyderkortet udløber hvert år pr. 31. marts.
Kortet skal fornyes på havnekontoret i åbningstiden, når havneafgiften er betalt.
Kortet giver adgang ved hovedbommen, bommen til Vestmolen, til brug af mastekranerne og til sejlertoiletterne ved Vadestedet.

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877