Retningslinjer for miljørigtig afrensning af bundmaling

 Som havnene bør sikre at bådejerne overholder, når den gamle bundmaling skal slibes eller helt fjernes.

1.  Grundlæggende princip

  • Undgå spild af malingsafskrab og slibestøv på vinterpladsen.

2. God praksis

  • Opsaml alt malingsafskrab og slibestøv. Dette opnås mest effektivt ved at anvende afrensningsudstyr, der kan tilsluttes en støvsuger. Støvsuger kan lånes på værkstedet.
  • Fjernelse og slibning af bundmaling bør kun finde sted med  udstyr og metoder godkendt af havnebestyrelsen efter havnefogedens anvisninger.
  • Kemikalier eller vådslibning bør ikke anvendes til fjernelse af bundmaling.
  • Afrensningsudstyr (vakuumskrabejern, slibemaskiner, gelcoat høvl, m.v.) må kun anvendes, når det via støvsugerslange er koblet til en støvsuger.
  • Sandblæsning/-svirpning skal altid anmeldes til kommunen! Dette gøres i god tid forud for behandlingen, således at kommunen kan rådgive om eller eventuelt stille krav til, hvordan sandblæsningen skal udføres, herunder hvordan afrenset materiale og sand efterfølgende skal håndteres. Båden skal ”pakkes ind” i et telt for at undgå støvspredning

Sidst opdateret d. 9. marts 2022