Om os

Holbæk Marina ligger i bunden af Isefjorden og er en selvejende institution med plads til 704 både i vandet.  

Holbæk Marina er med i frihavnsordningen.

Havnen er fuldt moderne, masser af hyggelige grillpladser, restaurant, slæbested, benzin- og dieselstandere, værft med butik, toiletter med bad, vaskemaskine etc. Simpelthen alle faciliteter der kan forventes at være i en moderne lystbådehavn.

For ikke hjemhørende er der naturligvis mulighed for at få båden i eller op af vandet, med både kranløft og slæbested

Holbæk Marina's historie

Der har været sejlet på Holbæk fjord siden sidste halvdel af 1800- tallet.

Den 20. januar 1923 afholdtes stiftende generalforsamling for
Holbæk Sejlklub (SH). I den første sæson var der 23 aktive og 27 passive medlemmer.

På billederne ses SH klubhus i 1945 og 1951.

Havnebassinet i Holbæk, hvor SH holdt til, blev efterhånden for lille i forbindelse med den øgede interesse for sejlsport. I november 1968 nedsattes et udvalg under SH – Dragerupudvalget – med W. Willemoes-Petersen som formand. Dette udvalg lagde forarbejdet til marinaens bygning. 

På en ekstraordinær generalforsamling i SH i november 1969 stod SH af for så vidt angik den økonomiske side af sagen. Det blev overladt den enkelte bådejer, som ønskede plads i marinaen, og til Holbæk kommune at fremskaffe egenkapitalen.

Dragerupudvalget var nu anerkendt som en selvstændig enhed, der kunne forhandle med Holbæk kommune, uden at SH’s bestyrelse var involveret.
16. maj 1973 stiftedes Den selvejende institution Holbæk Marina, Dragerup Vig.

Indbetalingerne til dannelsen af egenkapitalen blev påbegyndt i 1974 af de bådejere, som ønskede plads i marinaen – det første halve år dog forbeholdt medlemmer af SH, men derefter åben tegning for udefra kommende. Kommunen havde påbegyndt arbejdet med marinaen som sin del af egenkapitalen..

Det kan nævnes, at under arbejdet med molen i Dragerup, fik SH af Dragerupudvalget lov til at slå en midlertidig bro, da man var i bekneb med bådpladser. Allerede i slutningen af 1974 købte Holbæk Marina denne bro af klubben for 45.000 kr. Dette skyldtes, at SH engagement i Dragerup var blevet stærkt kritiseret af klubmedlemmerne.

I 1977 blev indgået en overenskomst mellem Holbæk Byråd og Holbæk Marina, Dragerup Vig, hvori pligter og rettigheder for parterne blev fastlagt. SH blev ikke involveret heri.

Holbæk Sejlklub flyttede endeligt fra Parallelvej til marinaen i marts 1982, og en del medlemmer meldte sig ud og dannede Holbæk Bådelaug. De forblev i den gamle havn, der nu er kommunal.

I juli 1980 var Vadestedet bygget af Holbæk kommune med indskud på 400.000 kr. fra Holbæk Marina. Huset – det skulle rumme restaurant og klublokaler – blev ved indvielsen den 12. juli 1980 overdraget til marinaen.

Med den nye lov om fonde og visse foreninger i 1985 skulle marinaen anmeldes til den nyoprettede Erhvervs- og Selskabsstyrelse. Marinaen opstod herved som en selvejende, erhvervsdrivende fond. Vedtægterne kan læses her.

Senere dannede en del af SH’s medlemmer Holbæk Tursejlerklub, der blev stiftet den 7. december 1989. Efter forskellige klublokaler/kontorer for sejlklubberne – bl.a. i Vadestedet og Hintzes ejendom – har begge klubber nu fine faciliteter i spidshusene i den østlige ende af marinaens område.