Arbejdshold

Arbejdshold 2024

  • Bro 3 – 6. april
  • Bro 2 – 13.+14. april
  • Bro 5 – 20.+21. april
  • Bro 1 – 27.+28. april
  • Bro 12 og 13 – 4. maj
  • Bro 6 – 5.+6. okt
  • Bro 4 – 12.+13. okt
  • Bro 7 og 8 – 19. okt
  • Bro 9 og 10 – 26.+27. okt
  • Bro 0 – 2. nov

Med henblik på vedligeholdelse samt forbedring af Holbæk Marina indkaldes arbejdshold, der består af indskydere eller repræsentanter herfor. Udover det udførte arbejde tjener arbejdet til at øge kendskabet/kammeratskabet på broen.

For hver af broerne findes en broformand (klik hvis du vil se, hvem det er). Disse har normalt møde med havnefogeden i februar måned. Her planlægges årets arbejdsdage, idet en bro normalt opdeles i 2-3 arbejdshold, der indkaldes samme weekend således: Et hold lørdag kl. 09.00-12.30, et hold lørdag kl. 12.30-16.00 samt evt. et hold søndag kl. 09.00-12.30.

Arbejdsweekenderne annonceres herefter på hjemmesiden. Weekenderne vælges normalt fra marts-maj samt fra oktober-november. Den enkelte indskyder må påregne at arbejde i ét af ovennævnte tidsrum (3½ time) én gang årligt. Såfremt ingen møder op jfr. indkaldelse, opkræves respektive indskyder et gebyr for manglende fremmøde jf. takstbladet.

Arbejdstider

Indkaldelse til arbejdshold udsendes pr. mail ca. 3 uger inden arbejdsweekenden for den pågældende bro. Bådejere, der ikke har opgivet en mailadresse, får indkaldelsen pr. brev.

Ved flytning af arbejdsdagen til andet arbejdshold, skal dette meddeles til havnekontoret inden datoen for det planlagte arbejdshold. Der er også mulighed for at komme en hverdag, hvilket også skal aftales med havnekontoret inden datoen for det planlagte arbejdshold.

På arbejdsdagen skal fremmødte bådejere selv sørge for, at de bliver krydset af som fremmødt på broformandens liste over indkaldte.

I ugen efter arbejdsweekenden fremsendes indbetalingskort på kr. 650,- for manglende fremmøde til de bådejere, der ikke er krydset af på broformandens liste over indkaldte.

Bådejere, der er fyldt 80 år og har været indskyder i 5 år, kan fritages for deltagelse i arbejdshold.

Venlig hilsen
Havnekontoret