Arbejdshold

Med henblik på vedligeholdelse samt forbedring af Holbæk Marina (HM) indkaldes arbejdshold, der består af indskydere eller repræsentanter herfor. Udover det udførte arbejde tjener arbejdet til at øge kendskabet/kammeratskabet med kollegerne på broen.

For hver af broerne findes en broformand (klik hvis du vil se, hvem det er). Disse har normalt en gang om året –  i februar – møde med havnefogeden. Her planlægges årets arbejdsdage, idet en bro normalt opdeles i 2-3 arbejdshold, der indkaldes samme weekend således: Et hold lørdag kl. 09.00-12.30, et hold lørdag kl. 12.30-16.00 samt evt. et hold søndag kl. 09.00-12.30.

Arbejdsweekenderne annonceres herefter på HM hjemmeside samt i klubbladene. Weekenderne vælges normalt fra marts-maj samt fra september-november. Den enkelte indskyder må påregne at arbejde i ét af ovennævnte tidsrum (3½ time) én gang årligt. Såfremt ingen møder op jfr. indkaldelse, opkræves respektive indskyder kr. 500,00 (inklusive moms) i gebyr.

Havnekontoret sender indkaldelse ud i god tid til den enkelte. 
Mødested:  Ved havnekontoret.

Såfremt du ikke er i stand til at møde på indkaldelsesdagen, kan du i god tid inden indkaldelsesdagen henvende dig til havnekontoret og aftale anden arbejdsdag – evt. på en hverdag.

Arbejdstider

Arbejdshold 2021

Havnefogeden og broformændene har afholdt broformandsmøde, det blev aftalt at afholde nyt broformandsmøde efter Påske, hvor Coronasituationen tages op og endelig kalender for arbejdshold fastlægges.                                                                                                                  

Indkaldelse til arbejdshold udsendes via mail ca. 3 uger inden arbejdsweekenden for den pågældende bro.

Bådejere, der ikke har opgivet en mailadresse, får indkaldelsen pr. brev.

Ved flytning af arbejdsdagen til andet arbejdshold, skal dette meddeles til havnekontoret inden datoen for det planlagte arbejdshold. Der er også mulighed for at komme en hverdag, hvilket også skal aftales med havnekontoret inden datoen for det planlagte arbejdshold.

På arbejdsdagen skal fremmødte bådejere selv sørge for, at de bliver krydset af som fremmødt på broformandens liste over indkaldte.

I ugen efter arbejdsweekenden fremsendes indbetalingskort på kr. 500,- for manglende fremmøde til de bådejere, der ikke er krydset af på broformandens liste over indkaldte.

Bådejere, der er fyldt 80 år og har været indskyder i 5 år, kan fritages for deltagelse i arbejdshold.

Kalender for arbejdshold 2021

  • Marinaens drift, afventer Coronasituationen i Danmark , ændre sig. 
  • Indkaldelse af arbejdshold i 2021, afventer til broformandsmøde efter Påske, bliver afholdt.
  • Det er stadig mugligt, at yde frivilligt arbejde for marinaen.  

Sidst opdateret d. 27. marts 2021

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877