Krankørsel med Holbæk Marinas travelifte

Ved betaling af fuld havneafgift har bådejer ret til 2 bådløft med marinaens travelifte. Dette gælder for hjemmehørende både med en vægt på under 20 ton og/eller en bredde under 4,65 meter.

Ved betaling af halv havneafgift har bådejer ret til 1 bådløft med marinaens travelifte. Dette gælder for hjemmehørende både med en vægt på under 20 ton og/eller en bredde under 4,65 meter.
Ekstra bådløft faktureres iht. gældende takstblad.
Forårets søsætning foregår som udgangspunkt fra 1. april til 31. maj.
Efterårets optagning foregår som udgangspunkt fra 1. oktober til 30. november.
Fra 1.december til ultimo marts køres mod merpris, dog kun mod forudgående aftale. Af hensyn til vores materiel køres ikke i frostvejr.

Både med en vægt på over 20 ton og/eller en bredde over 4,65 meter
Både med en vægt på over 20 ton og/eller en bredde over 4,65 meter kan ikke løftes med marinaens travelifte. Bådejer skal, for egen regning, selv rekvirere eksternt kranfirma.

Ved
hjemmehørende både, der løftes i Holbæk Marina med eksternt kranfirma,
refunderes årligt op til 2 x takst for ekstra løft for hjemmehørende, dette
forudsætter betaling af fuld havneafgift og fremvisning af betalt faktura fra
eksternt kranfirma.

 Ved optagning og søsætning er det bådejerens ansvar at anvise punkter for løft under hensyntagen til udstyr som log, lod, drev, propel og lignende.

I tilfælde af aflysning og nedbrud
I tilfælde af maskinnedbrud, maskinsvigt, sygdom, pandemi og andre årsager, der gør at marinaens personale vurderer, at der ikke kan køres med marinaens kraner eller travelifte, må bådejer vente til marinaens personale vurderer, at kraner eller travelifte igen kan køre normalt. Dette gælder for både mastekraner og travelifte tilhørende Holbæk Marina.
Ethvert kranløft med eksternt kranfirma er altid for bådejers egen regning, også selv om der er aftalt løft med marinaens kraner eller travelifte, som bliver aflyst i sidste øjeblik.

Bookning af krantid skal foregå i kontorets åbningstid på telefon 59 43 88 77.

Der kan ikke bookes krantid via mail eller ved at henvende sig til personalet ude på pladsen.

 Krankørsel fra 1. oktober til 30. november 2022
* Mandag           ingen kørsel
* Tirsdag             kl. 09.00 – 14.30
* Onsdag            kl. 09.00 – 16.00
* Torsdag            kl. 09.00 – 14.30
* Fredag             kl. 09.00 – 14.00
* Lørdag              kl. 09.00 – 16.00
* Søndag             kl. 09.00 – 16.00
OBS! Der er som udgangspunkt ingen krankørsel søndag den 20. og søndag den 27. november.

Krankørsel med den blå kran
Store både, der skal op med den blå kran i en weekend,
bedes vælge mellem følgende datoer: 
29. og 30. oktober samt 12. og 13. november.  Der vil stadig være mulighed for at booke tid
med den blå kran på de fleste hverdage.
  

Gul kran kører både < 10 ton og max bredde på 3,8
5 meter. Blå kran kører både < 20 ton og max bredde på 4,65 meter

Opdateret d.11.10.2022

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
59438877 tast 1