Krankørsel med Holbæk Marinas travelifte

Ved betaling af fuld havneafgift har bådejer ret til 2 bådløft med marinaens travelifte. Dette gælder for hjemmehørende både med en vægt på under 20 ton og/eller en bredde under 4,65 meter.

Ved betaling af halv havneafgift har bådejer ret til 1 bådløft med marinaens travelifte. Dette gælder for hjemmehørende både med en vægt på under 20 ton og/eller en bredde under 4,65 meter.
Ekstra bådløft faktureres iht. gældende takstblad.
Forårets søsætning foregår som udgangspunkt fra 1. april til 31. maj.
Efterårets optagning foregår som udgangspunkt fra 1. oktober til 30. november.


Både med en vægt på over 20 ton og/eller en bredde over 4,65 meter

Både med en vægt på over 20 ton og/eller en bredde over 4,65 meter kan ikke løftes med marinaens travelifte. Bådejer skal, for egen regning, selv rekvirere eksternt kranfirma.

Ved hjemmehørende både, der løftes i Holbæk Marina med eksternt kranfirma,
refunderes årligt op til 2 x takst for ekstra løft for hjemmehørende, dette
forudsætter betaling af fuld havneafgift og fremvisning af betalt faktura fra
eksternt kranfirma.

 Ved optagning og søsætning er det bådejerens ansvar at anvise punkter for løft under hensyntagen til udstyr som log, lod, drev, propel og lignende.

I tilfælde af aflysning og nedbrud
I tilfælde af maskinnedbrud, maskinsvigt, sygdom, pandemi og andre årsager, der gør at marinaens personale vurderer, at der ikke kan køres med marinaens kraner eller travelifte, må bådejer vente til marinaens personale vurderer, at kraner eller travelifte igen kan køre normalt. Dette gælder for både mastekraner og travelifte tilhørende Holbæk Marina.
Ethvert kranløft med eksternt kranfirma er altid for bådejers egen regning, også selv om der er aftalt løft med marinaens kraner eller travelifte, som bliver aflyst i sidste øjeblik.

Løftemærker og årsmærker udleveres på havnekontoret.

Gul kran kører både < 10 ton og max bredde på 3,85 meter. Blå kran kører både < 20 ton og max bredde på 4,65 meter

Opdateret d. 25.09.2023