Arbejdshold genoptages i efteråret 2021

Indkaldelse til arbejdshold udsendes pr. mail ca. 3 uger inden arbejdsweekenden for den pågældende bro. Bådejere, der ikke har opgivet en mailadresse, får indkaldelsen pr. brev.

Ved flytning af arbejdsdagen til andet arbejdshold, skal dette meddeles til havnekontoret inden datoen for det planlagte arbejdshold. Der er også mulighed for at komme en hverdag, hvilket også skal aftales med havnekontoret inden datoen for det planlagte arbejdshold.

På arbejdsdagen skal fremmødte bådejere selv sørge for, at de bliver krydset af som fremmødt på broformandens liste over indkaldte.

I ugen efter arbejdsweekenden fremsendes indbetalingskort på kr. 500,- for manglende fremmøde til de bådejere, der ikke er krydset af på broformandens liste over indkaldte.

Bådejere, der er fyldt 80 år og har været indskyder i 5 år, kan fritages for deltagelse i arbejdshold.

Venlig hilsen
Havnekontoret