Måned: december 2020

Ny Bro 1

Bestyrelsen har besluttet bro 1 udskiftes til flydebro, i 2021. Den nye bro 1, vil ikke have samme udseende, som vi kender idag. Der vil ikke være brohoved med bådpladser, hvor indsejling sker fra Øst. I stedet vil der blive etableret et ekstra brofag, med indsejling fra Syd og Nord.