Måned: februar 2021

Personale

Personaleskifte Jannik stopper  i Holbæk Marina med udgangen af april 2021. Han har haft sidste arbejdsdag i Holbæk Marina, og er nu i et opkvalificeringsforløb til Mobilkran. Holbæk Marina ønsker Jannik alt mulig held og lykke i fremtiden.  Michael Kjeld er blevet fastansat som havneassistent. Velkommen tilbage til Michael og i derude ta godt imod […]

Færdsel på isen

Færdsel på is Særlige regler for færdsel på is i Midt- og Vestsjællands Politis område. I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1. står anført: “Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne […]

Nye broer

Foreløbigt vil vintervejret ikke forsinke leveringen af broer. VI kan dog ikke fjerne den gamle bro, før isen i havnebassinet er smeltet. Det betyder at tidsplanen bliver presset, men forventes stadig at kunne overholdes.