Måned: februar 2021

Brug af strøm på landpladserne

Der er stadig mange, der ikke har læst regler om brug af strøm på landpladser, i dag er der frakoblet 7 stk. både.  Samtidig er det ikke en god ide at anvende en hobbyledning uden beskyttelsesleder. Der vil også i den sidste del af vinterperioden, være fokus på brug af strøm på landpladserne, uden opsyn.  […]

Personale

Personaleskifte Jannik stopper  i Holbæk Marina med udgangen af april 2021. Han har haft sidste arbejdsdag i Holbæk Marina, og er nu i et opkvalificeringsforløb til Mobilkran. Holbæk Marina ønsker Jannik alt mulig held og lykke i fremtiden.  Michael Kjeld er blevet fastansat som havneassistent. Velkommen tilbage til Michael og i derude ta godt imod […]

Færdsel på isen

Færdsel på is Særlige regler for færdsel på is i Midt- og Vestsjællands Politis område. I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1. står anført: “Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne […]

Udnævnelse

Bestyrelsen har, på bestyrelsesmødet i aften, udnævnt Thomas Petersen til havnefoged. Thomas er tiltrådt stillingen pr. 1. februar 2021.  Tag godt imod Thomas, i den nye funktion.

Nye broer

Foreløbigt vil vintervejret ikke forsinke leveringen af broer. VI kan dog ikke fjerne den gamle bro, før isen i havnebassinet er smeltet. Det betyder at tidsplanen bliver presset, men forventes stadig at kunne overholdes.

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
32420052