Brug af strøm på landpladserne

Der er stadig mange, der ikke har læst regler om brug af strøm på landpladser, i dag er der frakoblet 7 stk. både.  Samtidig er det ikke en god ide at anvende en hobbyledning uden beskyttelsesleder. Der vil også i den sidste del af vinterperioden, være fokus på brug af strøm på landpladserne, uden opsyn. 

Båd på land:
Det er IKKE tilladt, at forlade både, der står på landpladserne, hvis der er tilsluttet landstrøm.

Hvis der konstateres tilslutning af strøm, uden at bådejeren er ved båden, vil frakobling ske straks ved konstatering.

Hvis der, to på hinanden følgende gange, konstateres el-tilslutning uden at bådejeren er ved båden, frakobles el-forbindelsen straks og en ekstra opkrævning på 500kr bliver fremsendt til den registrerede bådejer. Læs mere her: https://holbaekmarina.dk/el/