Færdsel på isen

Færdsel på is

Særlige regler for færdsel på is i Midt- og Vestsjællands Politis område.

I justitsministeriets bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 (ordensbekendtgørelsen) § 15, stk. 1. står anført: “Politiet eller den myndighed, som politiet har bemyndiget hertil, kan ved opslag eller offentlig bekendtgørelse forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.”

Midt- og Vestsjællands politi har den 3. oktober 2008 bemyndiget politikredsens 10 kommuner til ved opslag eller offentlig bekendtgørelse, at forbyde færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb og andre vandsteder.