Information til bådejere på Bro 1

Marinaens bestyrelse har igangsat udskiftning af Bro 1. 

Bådejere fra Bro 1, der påtænker at blive i vandet vinteren over, skal henvende sig til havnekontoret og få anvist en midlertidig plads ved en anden bro. Alle både skal være fjernet fra Bro 1 senest den 13. december 2020.

Den faste bro erstattes med en flydebro, der forlænges i forhold til den nuværende bro, så den bliver samme længde som vores nyeste flydebro, Bro 3. Agterpælene bibeholdes.

T-stykket med de 5 øst/vest-vendte pladser for enden af Bro 1 bliver sløjfet. Da de nuværende 5 både, alle har en længde, der gør at de ikke kan placeres ved den nye flydebro, vil havnekontoret finde pladser på andre broer inden næste sæson starter i april måned 2021.

Arbejdet med afmontering af strøm og vand starter medio december i år.
Vi starter demontering af den nuværende Bro 1 i starten af januar. Demonteringen kræver maskiner på Vestmolen, hvorfor vi anmoder om at kørsel på molen reduceres i videst mulig omfang.

Den nye flydebro forventes etableret og brugbar med vand- og el-installationer inden 1. april.

Hvis du får behov for en stige/trappe, er følgende gældende:.
Det er ikke tilladt at opsætte egen stige/trappe på broerne.  
Ved henvendelse til havnekontoret kan der bestilles stige/trappe med 1, 2 eller 3 trin. 
Man betaler jf. takstbladet for 2021: Årlig leje kr. 300,- for 1-trin, kr. 350,- for 2-trin og kr. 400,- for 3-trin. Faktura fremsendes, når havneassistenterne har sat stigen/trappen op.

Giv venligst havnekontoret besked hurtigst mulig, hvis du skal bruge en stige/trappe, så vi kan bestille dem hjem til sæsonstart.

Højden på selve stigen er ca.: 1 trin – 32 cm, 2 trin – 58 cm og 3 trin – 81 cm
Overkant på flydebroerne er ca. 50 cm over vandet.

Venlig hilsen
Havnekontoret