Invitation til dialogmøde den 16. november

Sæt kryds i kalenderen bestyrelsen inviterer til informations- og dialogmøde den 16. november kl. 19. i Vadestedets lokaler. Dørene åbnes kl. 18.30.

Som annonceret i foråret holder vi et informations- og dialogmøde om bestyrelsens arbejde, om Vadestedet om forhandlingerne om en brugs- og samarbejdsaftale med Holbæk Kommune og om en masse andre emner.

Formålet med mødet er dels af informere, dels at vende planer og ideer samt at svare på spørgsmål om bestyrelsens arbejde og havnens drift.

Og efter en begivenhedsrig periode hen over sommer og forår, er der sikkert en del at fortælle, vende og spørge om.

Vi har endnu ikke besluttet, hvor vi holder arrangementet, men det meldes ud snarest.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Prammen gøres klar til bundsyn