Olieudslip ved den sunkne båd Ålen

I dag (lørdag den 17. juni) blev flydespærren ved den sunkne båd Ålen skiftet, efter at den oprindelige var begyndt at ligge for dybt til at holde olien tilbage. I den forbindelse er der sluppen noget olie ud i bassinet.

Vi har haft miljømyndighederne forbi, og de vurderer, at olien vil fordampe i løbet af et par dage og at oliefilmen ikke udgør en egentlig miljørisiko.

Det værste udslip mellem bro 3 og 4 er inddæmmet med en ekstra flydespærre.

Der arbejdes på højtryk på at få Ålen bjerget. Det forventer vi vil ske i løbet af næste uge.