INDKALDELSE TIL HAVNEFORSAMLING 2023

I henhold til vedtægterne for Holbæk Marina, Dragerup Vig indkaldes indskydere herved til den ordinære havneforsamling i Restaurant Vadestedet, tirsdag den 25. april kl. 19.00.
Dagsorden i henhold til vedtægterne § 14:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fremlægning af budget
 6. Valg til bestyrelse, jf. § 6
  – Henrik Larsen modtager genvalg
  – Helge Villekjær Schmidt er på valg og ønsker ikke genvalg
  – Peter Sørensen modtager genvalg
  -Hans Bloch Jespersen er på valg og ønsker ikke genvalg
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen jf. § 6 – 2 suppleanter skal vælges for en periode på 1 år
 8. Eventuelt

Venligst vær opmærksom på følgende:
Hovedindgangen åbnes kl. 18.30.

Vedr. punkt 4:
Forslag, der ønskes behandlet på havneforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen.

Vedr. punkt 6 og 7:
Forslag til personvalg skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen.

Husk fuldmagt, hvis partner eller anden indskyder skal stemme for en ikke tilstedeværende indskyder. Fuldmagtshaver må max. have fuldmagt fra én ikke tilstedeværende indskyder. Vedtægterne kan ses på https://holbaekmarina.dk/vedtaegter/

Holbæk Marina byder på en øl eller vand.
På gensyn Bestyrelsen