Nyt ramslag

Så bliver Holbæk Marina igen selv istand til at vedligeholde vores broer, moler og bolværker.  “Ellen 2” bliver leveret fredag d. 21.05.2021. “Ellen 2” har de sidste 2 år, hjulpet Holbæk Marina med nedtagning af bro 1 og bro 3, samt ramning af pæle. Dengang med navnet “Kystsikring” 

Tag godt imod “Ellen 2” Hun får sin første arbejdsdag i Holbæk Marina, i nær fremtid. Der ligger masser af opgaver og venter.