Søsætning af både

Hej alle bådejere, nu er søsætningen i gang, og sejlsæsonen står foran os alle.  

Inden jeres båd er på vej fra jeres landplads til søsætning, er der nogle få ting, som personalet og bestyrelsen vil bede jer bådejere om at respektere. Kranerne er store og jeres både er også blevet større, det betyder mindre udsyn for kranføreren. 

Desværre er den første bil blevet ramt af den ene kran, det vi kede af, uheldet medførte en bule en bil, og ingen personskade. Lad derfor vær med at parkere på køreveje, på hjørner samt på dokområdet. HUSK kranføreren kan ikke se jer og jeres biler.  

Det betyder rigtig meget for en god søsætning, at kranføreren er rolig og kan koncentrere sig om at køre kranen uden, at være nervøs for at ramme personer og køretøjer.  Hver skade er demotiverende for kranføreren og et problem for ejeren af det skadede. 

Der vil derfor i fremtiden ikke blive søsat både, hvis I ikke efterlever kranførerens anvisninger.

Kalenderen for søsætning er meget presset lige nu, derfor er det ekstra vigtigt at der ikke er biler på køreveje, på hjørner og på dokområdet. 

Med hensyn til afslibning af bundmaling, er havnekontoret blevet bekendt med der foregår afslibning og sandblæsning, uden hensyntagen til andres både, det er på ingen måde i orden. 

Hav en god påske og en god sejlsæson.