Søsætning 2021

Bookning af søsætning skal foregå i kontorets åbningstid eller på telefon 59 43 88 77.
Der kan ikke bookes søsætning via mail eller ved at henvende sig til personalet ude på pladsen.

Årsmærker og frihavnsmærker udleveres ikke ved søsætning, men kan efterfølgende hentes på havnekontoret i åbningstiden.

Afstanden til kranføreren skal være min. 2 meter. Som udgangspunkt søsættes båden ikke medmindre bådejer har en hjælper. Begge skal selv sørge for at have handsker med til brug under arbejdet. Børn og andre deltagere bedes vente et andet sted til søsætningen har fundet sted.

  • Kranføreren bliver i kranen, mens han holder foran båden
  • Bådejer samt hjælper afmonterer og monterer stropperne uden hjælp fra kranføreren
  • Bådejer samt hjælper går væk fra båden, hvorefter kranføreren går ned og kontrollerer stropperne
  • Båden løftes og bådejer samt hjælper kan pletmale bunden, hvorefter de går væk fra båden
  • Herefter køres båden til dokken og søsættes

OBS! Respekteres ovenstående ikke af bådejer eller hjælper, vil båden ikke blive søsat og bådejeren vil herefter modtage en faktura på et ekstra løft.

Det er bådejerens ansvar at anvise punkter for løft under hensyntagen til udstyr som log, lod, drev, propel og lignende.

Krankørsel fra 1. juni til 30. september 2021
* Mandag      ingen kørsel
* Tirsdag       kl. 09.00 – 14.00
* Onsdag       kl. 09.00 – 14.00
* Torsdag      kl. 09.00 – 14.00
* Fredag        kl. 09.00 – 13.00
* Lørdag        Køres ikke
* Søndag       Køres ikke
OBS! Der skal altid aftales tid med kontoret.

Gul kran kører både < 10 ton og max bredde på 3,85 meter. Blå kran kører både < 20 ton og max bredde på 4,65 meter

Holbæk Marina den 26.05. 2021