Havneforsamling 2022 bliver afholdt d. 28.04.2022 , kl. 19.00 på restaurant Vadestedet, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk

Dagsorden til den ordinære havneforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, jf. § 13.
  4. Indkomne forslag, jf. § 14.
  5. Fremlægning af budget.
  6. Valg til bestyrelse, jf. § 6
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 6.
  8. Eventuelt

I bestyrelsen er du med til at lægge strategier og planer, samt at realisere dem.

Sidst opdateret d. 3. marts 2022