Der må ikke henstå fritstående bådtelte på landpladserne  i perioden fra 15. marts til 30. november.

Havnemesteren skal godkende landpladsen til opstilling af telt, således at kranerne kan arbejde uhindret på nabopladserne og kørevejene.

Et fritstående bådtelt der står på jorden må ikke stå på pladsen i mere end 6 uger.

Kun telte på under 50 kvadratmeter kan godkendes.

Det skal dokumenteres ved fremvisning af policer,  at der er tegnet selvstændige forsikringer på såvel telt som båd.                              Dokumentationen skal foreligge inden teltet sættes op. 

Bemærk at det af policen skal fremgå at den dækker for et telt der står på jorden og ikke for et telt der kun er fastgjort til båden.

Sidst opdateret 29. december 2020