Vagtinstruks

Holbæk Marina, Dragerup Vig

Marts 2019

VAGTINSTRUKSTION

Vagten er etableret på frivillig basis. Marinabestyrelsen og havnefogeden opfordrer dog alle til at møde op til gavn og glæde for helheden.
Efterfølgende vagtinstruktion er vejledende.

Formålet med oprettelse af vagten er
– at forhindre indbrud, tyveri og hærværk i bådene og på bygninger på land, samt
– at forhindre havarier på de fortøjede både i hårdt vejr.

Vagtmandskabet udpeges blandt de i havnen værende indskydere (se vagtplan). I vagtperioden udpeges der 3 pladsnumre pr. døgn.
Bådejer med laveste nummer kontakter de 2 øvrige omkring fremmøde (kontakt kontoret i god tid og få oplyst navne og tlf.nr.)
Vagtpersonalet ifører sig overtrækstrøjerne med påskriften “VAGT”. De ligger i vagtskuret.

Vagtskuret er det lille hus til højre for indkørslen til landpladserne umiddelbart før masteskuret. Huset bedes aflåst når lokalet ikke benyttes eller det kortvarigt forlades for at rundere på området. Nøglen til lokalet er det plastikkort med chip, som alle bådejere har fået udleveret.
Vagten tiltrædes normalt senest ved mørkets frembrud og fratrædes ved solopgang. Erfaringerne har vist, at de fleste forsøg på indbrud og tyverier sker efter midnat.

 Det anbefales, at man selv medbringer en lygte på vagten. Medbring også gerne en mobiltelefon.
I vagtbogen vil der være en instruks for vagten.

Opgaver når vagten er tiltrådt:
Hvis Dannebrog evt. er hejst på det store flagspil på plænen foran Vadestedet ud på aftenen, tages det ned af vagten. Det rulles/pakkes sammen og anbringes på bordet i vagtskuret.
Rundering på pladser og broer med passende mellemrum.

Bemærk:

Den vestlige mole er offentlig tilgængelig og alle kan færdes frit.

Broer, slæbested m v og den østligste mole er havnens område. Der holdes øje med eventuel uvedkommende færdsel og med personer, der udviser suspekt optræden.

Bådene er privat område og der kan rettes henvendelse til dem, der går ombord, såfremt de ikke er kendt af vagtmandskabet.

Vagten bør holde sig passiv til indskriden. I tilfælde af forsøg på indbrud, tyveri eller hærværk alarmeres politi. (tlf. 112 ).

Tilsyn med bådene i dårligt vejr bør foretages oppe fra broen. Er vagtholdet  fuldtalligt kan evt. ekstra sikring af fartøjerne m.v. foretages.

 Fejlmeldinger dvs fejl, mangler eller andet der konstateres på området, noteres i vagtbogen. Vagtbogen kontrolleres jævnligt af pladsmanden.
Ved vagtens afslutning afsluttes vagtbogen. Vagtbogen skal forblive i lokalet, Der ryddes op og affald m v anbringes i udendørs skraldestativ ved surferhuset. Lyset slukkes. Lokalet låses.

GOD VAGT!
Holbæk Marina

Vagtplan

Holbæk Marina

Telefon:
59438877

Email:
kontor@holbaekmarina.dk

Havnekontoret
Holbæk Marina, Dragerup Vig
Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
CVR. 54691017

Akuttelefon:
20328877